Świadczone usługi przez kancelarię prawną KL Law Polska polegają również na podjęciu negocjacji z wierzycielami pod kątem osób, dla których ogłoszenie upadłości jest niemożliwe lub przedwczesne.

Negocjacje z wierzycielami

Podejmujemy się działań zmierzających m.in. do zmniejszenia wysokości płaconych rat, czy zawieszenia okresu spłaty. Kierujemy się interesem naszego Klienta i w jego imieniu dążymy do uzyskania jak najkorzystniejszych rezultatów.

W ramach prowadzonych działań sporządzamy odpowiednie pisma, prowadzimy zdalne negocjacje, sugerujemy Klientowi najkorzystniejszy wariant i czuwamy nad przebiegiem całej procedury.