Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z dwóch rodzajów postępowań insolwencyjnych – postępowania restrukturyzacyjnego i postępowania upadłościowego. Z postępowania restrukturyzacyjnego mogą skorzystać przedsiębiorstwa zagrożone niewypłacalnością lub już niewypłacalne. Postępowanie upadłościowe reguluje zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami lub osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, skutki ogłoszenia upadłości, a także zasady umarzania zobowiązań upadłego będącego osobą fizyczną.

O restrukturyzacji i upadłości dla portalu experto24.pl

Zadłużenie gospodarstw domowych jest obecnie jednym z palących problemów. Niestety, nie każdy dłużnik jest w stanie samodzielnie wybrnąć z tarapatów finansowych. Można wówczas skorzystać z mechanizmu upadłości konsumenckiej. Komu przysługuje takie prawo? Jakie są wady i zalety tego rozwiązania?

O upadłości konsumenckiej dla portalu Nadmorski24.pl

Przepisy dotyczące upadłości osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej zostały mocno zliberalizowane. Tacy dłużnicy nie muszą mieć żadnego majątku, wystarczy wykazać, że niewypłacalność po ich stronie nie jest zawiniona, bądź nie powstała ona w skutek rażącego niedbalstwa

Komentarz dla portalu GazetaLiberty.com

Czy jest to zaległy rachunek, czy zaległość w ZUS-ie, kredyt w banku, czy pożyczka pozabankowa, te długi mogą być umorzone w trybie postępowania upadłościowego

Filip Kozik w audycji Radia Gdańsk

Jeżeli chodzi o osoby fizyczne, to problemy z regulowaniem zobowiązań powstają najczęściej w wyniku utraty pracy, poważnych problemów zdrowotnych, trudnych sytuacji rodzinnych. Niestety, jest też ogromna rzesza ludzi, która popadła w długi na skutek zapętlenia się w tzw. chwilówki

O sytuacji polskiego dłużnika dla portalu GazetaLiberty.com

Według danych gromadzonych przez biura gospodarcze suma niespłaconych zobowiązań wynosi blisko 43 mld złotych. Liczba dłużników wśród Polaków przekroczyła już 2 miliony. Niestety, ale wszelkie badania nie napawają optymizmem, ponieważ odsetek osób niespłacających zobowiązań „na czas” z roku na rok wzrasta. Szansą na wyjście z długów pozostaje ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka szansą na wyjście z długów – portal egospodarka.pl

Jestem niewypłacalnym przedsiębiorcą, prowadzona działalność gospodarcza generuje jedynie koszty, a dochodów brak – co mam robić? – niestety, problemy z zaburzoną płynnością finansową wśród firm są bardzo częstym zjawiskiem, które, szczególnie w kontekście mniejszych przedsiębiorców, mogą prowadzić do ich bankructwa. Jak pokazuje praktyka, jedynie niewielki odsetek przedsiębiorców wie jak wybrnąć z tego typu sytuacji.

Upadłość przedsiębiorcy receptą na niewypłacalność – portal egospodarka.pl