likwidacja majątku upadłego

jak się likwiduje majątek upadłego dłużnika?