Frankowicze a upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka na skutek zadłużenia we frankach szwajcarskich i problemów rodzinnych.