Jakie szanse na upadłość konsumencką

Każdy dłużnik, który podejmuje starania o upadłość konsumencką chce, żeby jego szanse były wyższe niż niższe, jak to zrobić?