Nie wszystkie zobowiązania mogą zostać umorzone przez sąd po ogłoszeniu upadłości. Takie zobowiązania jak choćby alimenty, dłużnik powinien wciąż regulować.