czynność prawna i nieodpłatna upadłość

Kiedy należy dokonać darowizny, aby była ona skuteczna przed upadłością ?