Jakie są potrzebne dokumenty do upadłości konsumenckiej? Jak się przygotować? Dobre przygotowanie do sprawy o upadłość konsumencką bardzo często przekłada się na oczekiwany efekt w postaci ogłoszonego postępowania upadłościowego. Z uwagi na nierzetelne sporządzenie wniosku o upadłość, sąd badający sprawę może taki wniosek oddalić, co oznacza utrudniony dostęp do upadłości przez okres kolejnych 10 lat. Aby uniknąć takiej sytuacji, dłużnik powinien skupić się na następujących kwestiach

Upadłość konsumencka – Dokumenty

Są niezbędnym elementem każdego wniosku i służą jako dowody w sprawie. Wskazanym schematem postępowania jest odbieranie i przechowywanie dokumentacji, która poświadcza wysokość posiadanego zadłużenia. Co więcej, obszerny materiał dowodowy często jest traktowany jako wyraz rzetelnej postawy dłużnika, a taki ma większe szanse na upadłość konsumencką.

Wśród przykładowych dokumentów należy wymienić:

  • umowy kredytowe;
  • faktury;
  • wezwania do zapłaty;
  • wypowiedzenia umów;
  • wyroki sądowe;
  • dokumentację związaną z postępowaniem egzekucyjnym;
  • raporty z baz dłużników typu: BIK, BIG, KRD, ERIF.

Jeżeli stan niewypłacalności powstał w związku z np:

  • chorobą – dokumentacja medyczna;
  • problemami z zatrudnieniem – umowa o pracę i jej wypowiedzenie, dokumenty poświadczające zmianę warunków zatrudnienia i inne;
  • trudną sytuacją rodzinną – pozew o rozwody lub inny dokument poświadczający rozstanie z małżonkiem, akt zgonu osoby bliskiej i inne

Ponadto, w każdej sprawie niezbędny jest szczegółowy opis sytuacji (historia życiowa), która doprowadziła do niewypłacalności.

Wskazane powyżej dokumenty są jedynie przykładowe. Prawnicy kancelarii prawnej KL Law Polska doradzają we wstępnym etapie współpracy o sposobie uzyskania dokumentów oraz wskazują do jakich instytucji należy się zwrócić, by wniosek o upadłość był kompletny.

Upadłość konsumencka – Daty

Znajomość terminów zapłaty nieuregulowanych zobowiązań jest jedną z ważniejszych kwestii dla skutecznego wniosku o upadłość. Bez ich wskazania dłużnik nie ma większych szans na ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

W zdecydowanej większości przypadków, osoby zadłużone same nie orientują się kiedy miała miejsce pierwsze nieopłacona rata kredytowa. Dlatego zalecamy gromadzenie ww. dokumentacji, generowanie raportów z baz dłużników, a także kontakt z wierzycielami lub komornikami w celu otrzymania odpowiedniej dokumentacji. Niejednokrotnie prawnicy z kancelarii prawnej KL Law Polska pomagają w ustaleniu odpowiednich dat.

Upadłość konsumencka – Opis sytuacji

W celu przygotowania logicznego i niebudzącego wątpliwości uzasadnienia wniosku o upadłość, należy przygotować szczegółowy opis sytuacji, która skutkowała powstaniem niewypłacalności. Opis ten powinien zawierać możliwie dużo dat i innych informacji, które obrazują stan faktyczny i przyczyny niewypłacalności.

Dowiedz się jak zwiększyć Twoje szanse na upadłość konsumencką!

Formularze klienta dotyczące upadłości konsumenckiej

Korzystając z naszej pomocy, na samym początku wysyłamy Państwu trzy formularze, które posłużą jako “drogowskaz” na etapie przygotowywania się do sprawy.

Po przygotowaniu wniosku, dokonaniu opłaty sądowej, wniosek jest kierowany do właściwego sądu i czeka na jego rozpatrzenie.

Potrzebujesz pomocy prawnika w przygotowaniu sprawy?

Zobacz jak możemy Ci pomóc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej!

Co potrzebuję, by ogłosić upadłość konsumencką ?
Ocena: 5 z: 2