Upadłość konsumencka dłużnika z 3 milionowym długiem

3 mln złotych długu? Historia klienta, który ogłosił upadłość konsumencką

Kilka dni temu udało nam się ogłosić upadłość konsumencką Klientce, która utraciła płynność finansową w związku z fałszywymi pomówieniami, wypadkiem oraz trudnościami w znalezieniu pracy przez osobę o tak wysokich kwalifikacjach. Jej zadłużenie sięgało blisko 3 mln złotych. Ma bardzo duże szanse na umorzenie całego zobowiązania bez ustalania planu spłaty.

Umorzenie postępowania upadłościowego oraz wynikającego z tego skutki

Skutki umorzenia postępowania upadłościowego

Umorzenie postępowania upadłościowego oznacza określone skutki. Powstaje zatem pytanie: czy ogłoszenie postępowania upadłościowego przez sąd oznacza, że możemy mieć 100% pewność co do przyszłego umorzenia zobowiązań i uzyskania oddłużenia? Ustawa przewiduje kilka sytuacji, w których sąd może toczące się postępowanie zakończyć przed wydaniem finalnego postanowienia o oddłużeniu.