Wyłączenie mienia zajętego przez syndyka

Wyłączenie mienia z masy upadłości – gdy syndyk zajmie rzecz nienależącą do dłużnika

Wyłączenie mienia z masy upadłości jest instytucją, która ma chronić prawa osób trzecich, które ucierpiały na skutek prowadzonego postępowania upadłościowego w stosunku do kogoś innego. Może się bowiem zdarzyć sytuacja, w której syndyk, na skutek domniemania, włączy do masy upadłości składniki majątkowe, które nie są własnością upadłego. Co zatem powinien zrobić pokrzywdzony?

Upadłość w Gliwicach

Upadłość osoby fizycznej w Sądzie Rejonowym w Gliwicach – oczekiwanie na oddłużenie

Upadłość konsumencka (upadłość osoby fizycznej) Gliwice – paręnaście dni temu Sąd Rejonowy w Gliwicach ogłosił upadłość osoby fizycznej wobec naszej Klientki, której zobowiązania wynosiły ok. 550.000 zł. Jej niewypłacalność miała związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, którą faktycznie zarządzał mąż. Na dzień składania wniosku majątek Klientki wynosił ok. 4.000 zł (wartość auta) i osiągała ona wynagrodzenie za pracę w wysokości 1.300 zł. Obecnie czeka na oddłużenie w toku postępowania upadłościowego.

Upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w Gdańsku

Upadłość konsumencka w Gdańsku byłego przedsiębiorcy – problemy rodzinne

Upadłość konsumencka Gdańsk – trudna sytuacja rodzinna i nieudane decyzje biznesowe spowodowały niewypłacalność naszej klientki, której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku ogłosił upadłość konsumencką. Zadłużenie powstało ponad 10 lat temu i klientka nie składała wniosku o upadłość przedsiębiorcy. Dowiedz się jak jej pomogliśmy wyjść z trudnej sytuacji finansowej!

Ile zajmie upadłość konsumencka ?

Ile trwa przeprowadzenie upadłości konsumenckiej?

Ile trwa przeprowadzenie sprawy o upadłość konsumencką – pytanie, na które stosunkowo ciężko odpowiedzieć. Z reguły na czas trwania całego postępowania wpływ ma wiele czynników, począwszy od czasu rozpatrywania wniosku o upadłość, ewentualnej rozprawy, składników majątku, które wchodzą do masy upadłościowej, sprawności działań syndyka, czy ewentualnego planu spłaty wierzycieli.

Syndyk jest istotnym organem w postępowaniu upadłościowym

Syndyk – jaka jest jego funkcja w upadłości konsumenckiej ?

Syndyk jest istotnym organem postępowania upadłościowego. W toku upadłości konsumenckiej syndyk odpowiada w głównej mierze za pieczę nad majątkiem upadłego, który wchodzi do masy upadłości, a następnie spieniężeniem go i zaspokojeniem wierzycieli. Od tego jak sprawnie będzie działał syndyk zależy m.in. długość trwania całej procedury upadłościowej.