Umorzenie postępowania upadłościowego oraz wynikającego z tego skutki

Skutki umorzenia postępowania upadłościowego

Umorzenie postępowania upadłościowego oznacza określone skutki. Powstaje zatem pytanie: czy ogłoszenie postępowania upadłościowego przez sąd oznacza, że możemy mieć 100% pewność co do przyszłego umorzenia zobowiązań i uzyskania oddłużenia? Ustawa przewiduje kilka sytuacji, w których sąd może toczące się postępowanie zakończyć przed wydaniem finalnego postanowienia o oddłużeniu.