Bankructwo

Osobę fizyczną, która ogłosiła upadłość można nazwać bankrutem