Zmiany w przepisach o upadłości konsumenckiej w 2020 r. Wszystko co czeka dłużnika składającego wniosek po 24 marca!
O odpowiedzialności karnej, która może spotkać członków zarządu spółki z o.o. na skutek niezłożenia wniosku o upadłość.
Historia Artura Ligęski, która doprowadziła do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
Adwokat Justyna Nowak-Trojanowska była gościem programu #RZECZoPRAWIE emitowanym przez Rzeczpospolita TV.
Doradca restrukturyzacyjny był gościem programu #RZECZoPRAWIE emitowanym przez Rzeczpospolita TV.
Odpowiedzialność majątkowa małżonków zarówno na gruncie prawa cywilnego – prawa zobowiązań, nierozerwalnie powiązana jest z...
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest możliwe nawet wtedy, gdy dłużnik posiada jednego wierzyciela. Więcej na ten temat w artykule!
Jestem przedsiębiorcą, niewypłacalnym, ale nie posiadam żadnego majątku. Co robić? Problem braku majątku w przypadku niewypłacalnych przedsiębiorstw jest widoczny nie tylko w kontekście małych firm. Dotyczy on zarówno niewielkich jednoosobowych działalności gospodarczych, a także spółek prawa handlowego.