Klauzule w upadłości

Zasady słuszności i względy humanitarne w upadłości konsumenckiej

Względy słuszności i zasady humanitarne umożliwiają uzyskanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej w sytuacjach trudnych. Należy pamiętać, że starając się o upadłość winno się spełnić określone warunki. Jeśli stan faktyczny wskazuje na możliwość wykorzystania klauzul rozsądku, to szanse na upadłość z pewnością rosną. Więcej w artykule!