Wydatki związane z upadłością firmy

Jakie są koszty postępowania upadłościowego przedsiębiorcy?

Majątek przedsiębiorcy, a właściwie jego brak, wystarczający na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego przedsiębiorcy jest najczęstszą bolączką drobnych i małych przedsiębiorców. Do oszacowania tychże kosztów dochodzi już na etapie weryfikacji wniosku o upadłość przez sąd. Dzisiaj wyjaśniamy co sąd bierze pod rozwagę, gdy dąży do ustalenia wszystkich wydatków po otwarciu procedury upadłościowej.