Wybiórcze zaspokajanie wierzycieli

Dlaczego nie można wybiórczo spłacać wierzycieli?

Dłużnik, który znajduje się w obliczu zagrożenia niewypłacalnością lub już ten stan osiągnął, nie powinien wybiórczo spłacać swoich zobowiązań. Zachowanie takie spełnia znamiona czynu zabronionego uregulowanego w art. 302 Kodeksu karnego. Osoba, która dopuszcza się naruszenia wspomnianego przepisu może podlegać karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.