Upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w Gdańsku

Upadłość konsumencka w Gdańsku byłego przedsiębiorcy – problemy rodzinne

Upadłość konsumencka Gdańsk – trudna sytuacja rodzinna i nieudane decyzje biznesowe spowodowały niewypłacalność naszej klientki, której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku ogłosił upadłość konsumencką. Zadłużenie powstało ponad 10 lat temu i klientka nie składała wniosku o upadłość przedsiębiorcy. Dowiedz się jak jej pomogliśmy wyjść z trudnej sytuacji finansowej!